Kennis en Vaardigheden

Kennis

Iedereen die bij ons komt roeien moet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Deze leer je van onze roeicoaches tijdens de lessen. Je kennis en vaardigheden worden getoetst tijdens een roei-examen. Op deze pagina vind je een aantal belangrijke onderdelen, waarop gelet wordt bij de examens. De examen-eisen staan beschreven op de pagina Afroeien.

Kennis boottypen en onderdelen

De meest gangbare onderverdeling van onze boten is naar:

 • De boot constructie (met buitenkiel versus gladde boten)
 • Het aantal roeiplaatsen (1, 2, 3, 4, 8)
 • De wijze van roeien (scullen met 2 riemen of boordroeien met 1 riem)
 • Met of zonder stuurman of -vrouw

Zorg ervoor dat je de kenmerken van de boten waarin je roeit, kent en de onderdelen kan benoemen.

Tillen

Algemene regels bij het hanteren en tillen van de boten:

 • Til de boot met 1 persoon meer dan het aantal bemanningsleden (een skiff met 2 personen, een  dubbeltwee met 3 personen en een gestuurde 4 met 6 personen)
 • Til de boot altijd vanuit de benen met een rechte rug
 • Til een boot aan boeg, de krachtspanten de boorden, de speciale tilbeugel of het middenstuk van de vleugelrigger
 • Til de boot NIET aan het voetenbord, de stuurstoel, de slidings, de  diagonaallatten of de riggers
 • Til de riemen altijd met de bladen naar voren. Bladen zijn het meest kwetsbaar.
 • Maak de overslagen  dicht voordat je de boot draait.
 • Wees pro-actief in het aanbieden van jouw hulp aan andere ploegen. Tillen met teveel mensen is beter dan met te weinig mensen! 

Roei techniek

Roeien is een technische sport en het vraagt tijd om het goed te leren. Vorderingen zijn afhankelijk van aanleg, sportiviteit, motoriek, concentratie en inzet. Beginnende roeiers krijgen wekelijks les waarin de roei techniek wordt aangeleerd.

Een goede roeitechniek is heel belangrijk om:

 • blessures te voorkomen
 • omslaan te voorkomen
 • om efficiënt en snel te roeien
 • om in teamverband synchroon te roeien

De roeibeweging bestaat uit een aantal onderdelen, die vloeiend na elkaar worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de inpik, de haal, de uitpik, de wegzet en het oprijden (recover). 

Video afspelen

Sturen

Omdat de meeste leden zowel gestuurd als ongestuurd zullen roeien, verwachten we dat ieder lid de basis stuurcommando’s beheerst. 

Voor sommige boottypen zoals de gladde 4X+, 4+ en 8 geldt dat de stuur naast voldoende stuurervaring ook het juiste gewicht heeft. 

Coastal rowing

Met de coastal boot roei je op ruimer water met hogere golven. De roeitechniek is dan ook anders dan in de andere boten. Ook reageert de boot fel op het relatief grote roer en is deze gevoeliger voor wind. Daarom geldt voor deze boot dat de  stuurman of -vrouw aan moet tonen over voldoende stuurvaardigheden te beschikken. 

Daarnaast dienen Coastal roeiers de coastal instructies te lezen en een speciale coastal clinic en coastalproef te hebben doorlopen om de bevoegdheid te krijgen voor het roeien in de Coastal boot.

Belangrijke links

Overzicht Iris boottypen

Overzicht van de meest gebruikte boten van RV Iris en hun code

Til instructies

Een overzicht van de meest gebruikte commando's bij het tillen van de boten

Overzicht bootonderdelen

Overzicht van de benamingen van de diverse onderdelen

Stuurinstructies

Een overzicht van de meest gebruikte stuurcommando's.

Clinic Coastal rowing

Een presentatie gebruikt tijdens de coastal rowing clinic (met theorie instructies over coastal rowing)

Roeivereniging Iris

Verenigingsondersteuning

Scroll naar boven

Geef je opmerkingen, verbeterpunten of complimenten door aan de communicatiecommissie. Bedankt!

Open Dag

13 april - van 10 tot 14 uur