Veiligheid

Veilig het water op

Roeien is ontzettend leuk, maar onze sport kent risico’s en daarom moet veiligheid altijd op nummer 1 staan. Een goede voorbereiding voordat je het water op gaat is dus essentieel. Met het veiligheidsbeleid heeft RV Iris tot doel:

  • Het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij de leden, en daarmee het voorkomen van letsel en schade
  • Het geven van duidelijke richtlijnen voor het veilig roeien
  • Het melden van incidenten en onveilige situaties met als doel om hiervan te leren en te kijken waar verbeteringen noodzakelijk zijn
  • Het op peil houden van de benodigde veiligheidsmaterialen (reddingsvesten, gele hesjes, isolatiedekens), in voldoende mate en in goede staat van onderhoud.
Op deze pagina hebben we een aantal belangrijke veiligheidsregels op een rijtje gezet. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich hier aan houden. 

Vaarverbod

Voordat je in de boot stapt, check je de weersvoorspelling voor de periode waarin je op het water bent. Er geldt een algeheel vaarverbod bij omstandigheden waarin roeiers of materieel potentieel gevaar lopen. Het vaarverbod herken je aan het rode stoplicht op de website of in de loods. Dit geldt in ieder geval bij de volgende omstandigheden:

Soms komt het voor dat het stoplicht niet goed werkt. Mocht het stoplicht geen vaarverbod afgeven, maar is een van bovenstaande situaties wel van toepassing, dient ieder lid eigen verantwoordelijkheid te nemen. Roeiers die ondanks een vaarverbod of gevaarlijke omstandigheden toch uitvaren, kunnen door het bestuur al dan niet tijdelijk worden ontheven van de roeibevoegdheid.

Zichtbaarheid

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan ons kledingvoorschrift:

  • Roeiers en stuurlieden dragen tijdens het varen in alle omstandigheden goed zichtbare (bij voorkeur fluorescerende) bovenkleding.
  • Wanneer de eigen kleding hieraan niet voldoet, draag je een geel vestje uit de loods.
  • Bovenstaande geldt niet voor wedstrijden. Dan draag je het wedstrijdtenue.

Help elkaar hieraan te herinneren. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we goed zichtbaar zijn op het water.

Basis vaarregels

Ten behoeve van de veiligheid is kennis van de basis vaarregels van essentieel belang. Het samenwerkingsverband “Varen doe je samen!” heeft een flyer uitgebracht waarin de basis vaarregels worden benoemd:

Bruggen en sluizen

Bij sommige tochten passeer je lage bruggen met of zonder stoplichten en/of sluizen. Zorg ervoor dat je verkeerslichten en borden goed begrijpt en houd je aan de volgende basisregels:

Onderkoeling

Omslaan met een roeiboot kan iedereen overkomen. Wanneer dit in de winter of het vroege voorjaar met een lage watertemperatuur gebeurt, kan dit heel gevaarlijk zijn vanwege onderkoeling. Uit voorzorg hanteren we dan ook de volgende regels:

  • Tijdens het winterseizoen (1 november tot 1 april) is skiffen voorbehouden aan zeer ervaren roeiers (bevoegdheid S5)
  • Tijdens het winterseizoen (1 november tot 1 april) is de stuurman/vrouw verplicht een zwemvest te dragen
  • Skiffinstructie wordt alleen gegeven in de periode van 1 april tot 1 november

Meld incidenten en/of schade

Uiteindelijk kan je, hoe goed voorbereid ook, toch in een gevaarlijke situatie terecht komen. Mocht jou dit overkomen, meld dit dan in het afschrijfsysteem onder het kopje “incidenten”. De veilgheids commissie wordt hier graag van op de hoogte gesteld, zodat we hier met elkaar van leren. Want hoewel we de zaken graag positief benadrukken, gelden er ook binnen RV Iris afspraken hoe te handelen als het even niet gaat zoals we willen, nl: “No blaming, no shaming, no naming”.

Het kan ook voorkomen dat je onbedoeld schade maakt aan het materieel. Zorg er dan voor dat je dit direct meldt via een schadeformulier in het afschrijfsysteem, zodat de kluscommissie de schade kan repareren.

Contact

Neem voor vragen of opmerkingen over veiligheid contact op met de leden van de veiligheidscommissie via veiligheid@rv-iris.nl. 

Bel bij spoed direct 112 of de huisartsen(spoed)post of één van de andere telefoon nummers vermeld op de rode “Ongevallenkaart” . Deze vind je beneden bij de ingang en boven naast de keukendeur.

Belangrijke links

Flyer: Roeiers veilig het water op!

Flyer met praktische veiligheidstips, beschrijving van een aantal basis vaarregelsstaan en toelichting op diverse bruglichtsituaties

Presentatie: Veilig het water op

Presentatie voor Roeiers:Veilig het water op!

Toelichting vaarverbod

Meer uitleg en details rondom het vaarverbod

Onderkoeling

Wat is het en hoe kun je het voorkomen?

Checklist veilig het water op

In de checklist vind je in chronologische volgorde de zaken waarop je moet letten om veilig het water op te kunnen

KNRB: Veiligheid op en rond het water

Artikel op de KNRB website waar je nuttige documenten, best practices, veiligheidsmaatregelen en video’s over het onderwerp veiligheid kunt vinden

Roeivereniging Iris

Verenigingsondersteuning

Scroll naar boven

Geef je opmerkingen, verbeterpunten of complimenten door aan de communicatiecommissie. Bedankt!

Open Dag

13 april - van 10 tot 14 uur