Afroeien

Waarom afroeien?

De roei-examens zijn er vooral ter bescherming van de roeier zelf en van het materiaal. De 3 belangrijkste criteria waar tijdens het examen op wordt gelet, zijn dan ook: 

 1. Veiligheid 
 2. Voorkomen van blessures
 3. Voorkomen van schade aan materieel 

Veiligheid boven alles! De examencommissie let goed op de veiligheids aspecten zoals: kennis van de basis vaarregels, stuurboordwal houden, regelmatig omkijken en of de kandidaat manoevres snel en goed kan uitvoeren. 

Ook de roeitechniek is belangrijk. Een verkeerde roeihouding (bv. hoge polsen, verkrampte schouders) kan lichamelijke klachten geven en uitmonden in blessures.

Tenslotte is het materiaal kwetsbaar en kan verkeerd gebruik tot schade leiden. Een juiste boot- en riembehandeling bij het naar buiten/binnen brengen van de boot, het in- en uitstappen en het wegvaren en aankomen is dan ook een belangrijk onderdeel van het examen. 

Slaag je voor het examen, dan wordt je  bevoegdheid geregistreerd in het afschrijfsysteem en kan je daarna zelf een boot behorende bij de bevoegdheid reserveren. En mocht je een keertje zakken, geen man overboord. Let goed op de argumenten en deel deze met je coach. Wellicht slaag je na wat extra lesjes de volgende keer glansrijk voor je roei-examen.

Examen niveaus

De examen niveaus zijn gekoppeld aan de verschillende boottypes  (kiel versus glad) en de manier van roeien (scull versus boord).

Nieuwe leden die al roei-ervaring hebben, roeien eerst voor om te beoordelen op welk niveau ze kunnen instromen.

Als je geslaagd bent voor het ene type boot ga je daarin eerst kilometers maken. Wanneer je na een tijdje toe bent aan een nieuwe uitdaging, kan je je aanmelden voor de lessen in een ander boottype.

Omdat het boordroeien een andere techniek vereist en we het risico op blessures willen voorkomen, starten boordroeiers altijd op niveau B1 (ook leden die  eerder al S3, S4 of S5 hebben behaald).

Examens beginnende roeiers

Niet iedereen leert in hetzelfde temp of heeft eenzelfde (roei) achtergrond. Daarom houden we tijdens de lessen rekening met individuele verschillen en wordt het leren roeien geleidelijk aan opgebouwd. Uiteindelijk moet wel iedereen aan dezelfde eisen voldoen om te slagen voor de basis examens (S1, S2, B1). 

 • de verschillende boottypes veilig de loods in en uit kunnen tillen
 • zorgvuldig omgaan met het materiaal, inclusief riemen
 • op juiste manier kunnen in- en uitstappen, de dol vastmaken, het voetenbord afstellen, en de boot uitzetten
 • een goede basis roeihaal hebben: juiste volgorde armen-benen-rug tijdens haal en recover, redelijk watervrij kunnen roeien, duidelijke in- en uitpik, beheerst oprijden, handen en
  polsen in juiste positie; enkele watervrije halen kunnen maken
 • basis behendigheid in en beheersing van de boot op het water
 • het kennen en kunnen opvolgen van de verschillende stuur commando’s
 • basis oefeningen correct kunnen uitvoeren
 • weten wat bakboord en stuurboord is
 • de vaarregels kennen
 • kennis hebben van materiaal en de verschillende onderdelen van de boot kunnen
  benoemen
 •  een boot kunnen afschrijven
 • gebruik maken van schadeboek
 • alleen de boot kunnen in- en uitstappen
 • zelfstandig wegkomen van het vlot
 • stuurboord-wal aan houden en regelmatig kijken
 • de boot beheerst aan kunnen leggen, strijkend en halend
 • de boot vlot kunnen laten rond maken, met volledig oprijden, over stuurboord en bakboord
 • strijken met 2 riemen met volledig oprijden
 • veilig boord houden
 • een noodstop kunnen maken
 • goede basis roeihaal op beide boorden beheersen: inbuigen naar je boord, blad draaien met
  binnenhand en blad sturen met buitenhand, binnenelleboog licht gebogen en buitenelleboog
  gestrekt
 • gelijk met ploeggenoten kunnen roeien
 • de roeiers veilig een boot de loods in en uit kunnen laten tillen
 • de boot kunnen laten ronden in een smalle ruimte
 • de boot rustig aan leggen
 • de juiste commando’s tijdig, duidelijk en bondig kunnen geven
 • stuurboord-wal aanhouden

Examens ervaren roeiers

Gladde boten vragen vanwege hun bouw en stabiliteit om een betere roeitechniek en goede beheersing van de boot. De lessen worden gegeven in  een skiff, waarin je ook het S4 examen aflegt.

Mocht het om een bepaalde reden niet mogelijk zijn om in een skiff te roeien, bestaat de optie om alleen in gladde meermansboten te roeien en het S3 examen in een dubbeltwee te doen.

Meer ervaren boordroeiers kunnen doorstromen naar het roeien in een gladde 4+ of 8 (B2). Aansluitend kunnen zij nog doorstromen naar het B3 niveau waarbij zij mogen roeien in een 4- of een 2-.

Dezelfde eisen als voor roei- en exameneisen S1, S2 en B1.

Plus:

 • goede behendigheid in en beheersing van de boot op en buiten het water
 • roeihaal wordt meer vloeiend uitgevoerd, met een vlotte in- en uitzet van de bladen
 • stevige haal kunnen maken
 • minimaal 5 halen watervrij kunnen roeien
 • bladen worden op tijd geklipt
 • liggend onder de brug door
 • balans kunnen houden in boot tijdens haal en recover

Dezelfde eisen als voor St1, behalve dat men alle eisen (uitstekend) moet beheersen bij gladde boten

Examens om te roeien met permissie

Het hoogste niveau is gericht op wedstrijdroeiers die in een permissieboot willen roeien of in de winter door willen trainen in een skiff of twee-zonder (twee boordroeiers in ongestuurde gladde boot). Voor deze leden bestaat de mogelijkheid om S5 of B4 examen te doen. Met deze bevoegdheid, mag er met permissie van het bestuur en met fiets begeleiding aan de kant ook tijdens het winterseizoen op de Ringvaart getraind worden in skiff of twee-zonder. 

Dezelfde eisen als voor S4 en B3

Plus:

 • absolute behendigheid in en beheersing van de boot op en buiten het water
 • volledig watervrij roeien
 • tussen 2 pionnen kunnen aanleggen
 • kunnen variëren in kracht en rijsnelheid (tempi)
 • meer complexe oefeningen kunnen uitvoeren
 • vaardigheidsproef conform criteria roeibond behalen

Coastal proef

Het roeien in de coastal verschilt op een aantal punten sterk van het roeien in een reguliere gladde boot: 

 • Roeitechniek: met een coastal boot roei je doorgaans op ruimer water met hogere golven. Daardoor dien je je slag continu aan te passen aan wind, golven en stroming.
 • Stuurtechniek: de boot is heel wendbaar en reageert fel op het roer en op wind.  
 • Boothandling. De boot is zwaarder en breder. De boot wordt dan ook met een trolley naar het einde van het vlot gebracht en daar te water gelaten en uit het water getild. 

Om de bevoegdheid voor de coastal te halen, kunnen leden met S2, S3 of S4 zich opgeven voor de coastal clinic. Daarna volgt de coastal proef. 

Tijdens de coastal proef worden de volgende onderwerpen behandeld, bevraagd en getest:

 • Regels en veiligheid
  • Vaarverboden
  • Weersomstandigheden
  • Veiligheid op het water, vaarregels
  • Veiligheid van de ploeg
 • Protocol boot te water en uit het water, schoonmaken en opbergen
 • Sturen van de coastal rowing boot
 • Vaarwater en Topografie van de Kaag

Roeivereniging Iris

Verenigingsondersteuning

Scroll naar boven

Geef je opmerkingen, verbeterpunten of complimenten door aan de communicatiecommissie. Bedankt!

Open Dag

13 april - van 10 tot 14 uur