Bestuur en commissies

Verenigings bestuur

Het bestuur van RV Iris bestaat uit 5 leden.

Nieuwe bestuursleden worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks in november plaaatsvindt.

Commissies

Vrijwel alle werkzaamheden worden door de leden van de vereniging zelf gedaan. Voor het verrichten van deze werkzaamheden zijn verschillende commissies in het leven geroepen, ter ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor een levendige vereniging vragen we alle leden af en toe een handje te helpen en zich aan te sluiten bij een commissie.

Commissies voorzitter

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert leuke sociale activiteiten voor jeugdleden

Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leden, jeugdleden en hun ouders die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag en daarover willen spreken.

Commissies secretaris

Ledenadministratie

De ledencoördinator zorgt voor het administratieve gedeelte van het lidmaatschap en is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerden en nieuwe leden.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie draagt zorg voor de in- en externe communicatie met een niet-administratief karakter, alsmede ontwikkeling, publicatie en het onderhouden van de website

Commissies penningmeester

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiële administratie over het voorgaande boekjaar.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe sponsoren en beheert de relatie met bestaande partners.

Commissies materieel en gebouwen

Gebouwencommisie

De gebouwencommissie houdt zich bezig met alle aspecten van het door de vereniging in gebruik zijnde onroerend goed inclusief nieuwbouw, verbouw, onderhoud en beheer.

Materieelcommissie

De materieelcommissie zorgt voor het onderhoud van het roeimaterieel, de indoor roeimachines en andere fitness toestellen.

Tuincommissie

De tuincommissie onderhoudt het onverharde terrein rondom de vereniging

Commissies organisatie & activiteiten

Roei- en wedsrijd commissie

De roei- en wedstrijdcommissie zorgt voor de roeiinstructies en -begeleiding, het bevorderen van de roeikwaliteit alsmede coördinatie en begeleiding rondom wedstrijden.

Barcommissie

De barcommissie zorgt voor de exploitatie van de sociëteit en beheert de sociëteitsagenda. Dankzij deze commissie kunnen we genieten van ons kopje koffie of andere drankjes.

Examencommissie

De examencommissie neemt roeiexamens af en registreert roeibevoegdheden.

Kookcommisie

Dankzij de kookcommissie kunnen we regelmatig aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Verzorgt ook het kerstdiner en de zomer BBQ.

Toercommissie

De toercommissie organiseert toertochten voor eigen leden en leden van externe verenigingen. Stimulleert tevens deelname aan toertochten in algemene zin (bij Iris en/of bij andere verenigingen).

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt de niet-roeigerelateerde verenigings activiteiten en is daarmee een belangrijke bron van gezelligheid voor onze vereniging.

Marathoncommissie

De marathoncommissie organiseert jaarlijks een roeimarathon voor leden van externe verenigingen (en eventueel eigen leden).

Schoonmaakcommissie

De leden van schoonmaakcommissie Spic & Span zorgen ervoor dat sociëteit, toiletten, kleedkamers en doucheruimtes schoon en fris blijven.

Roeivereniging Iris

Verenigingsondersteuning

Scroll naar boven

Geef je opmerkingen, verbeterpunten of complimenten door aan de communicatiecommissie. Bedankt!

Open Dag

13 april - van 10 tot 14 uur